Într-un mediu care se află în permanentă schimbare, corectitudinea și prezentarea în timp util a datelor contabile poate face diferența dintre succes și eșec în afacere sau dintre o afacere bună și una excelentă. O simplă înregistrare a datelor nu este suficientă pentru a înțelege activitatea clientului, acestea trebuie să fie interpretate. Echipa noastră pe lângă înregistrarea datelor contabile urmărește analiză și calulul indicatorilor de performanță în vederea creșterii profitabilității societății dumneavoastră.

Prezentarea fidelă a poziției financiare și rezultatului operațiilor desfășurate repezintă elemente importante în garantarea succesului oricărei companii.


Evidență contabilă completă


 • Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare și principiile contabilitatii;
 • Evidenta analitică și sintetică clienți, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
 • Solutii pentru optimizarea acitivitatii în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Stabilirea obligațiilor de plata lunare și trimestriale, întocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Intocmirea balanței de verificare;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA și cartea mare;
 • Intocmirea și depunerea bilanțului contabil;
 • Intocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele;

Supravegherea contabilității


 • Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare și circuitul acestora în cadrul societati;
 • Asistenta în vederea organizării departamentului de contabilitate;
 • Verificarea lunară a înregistrărilor făcute de client;
 • Stabilirea obligațiilor de plata lunare și trimestriale;
 • Elaborarea balanței de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA și cartea mare;
 • Intocmirea și depunerea bilanțului contabil;
 • Verificarea și certificarea bilanțului contabil;
 • Intocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele

Refacerea contabilității


 • Corectarea erorilor de înregistrări contabile;
 • Corectarea erorilor de calcul la impozite și taxe;
 • Corelarea declarațiilor fiscale cu evidențele contabile;
 • Intocmirea documentelor emise pentru perioada refăcută;

Cenzorat


Societatea noastră furnizează servicii de cenzor (cenzorat) pentru societățile comerciale cu acțiuni și fundații (organizații non-guvernamentale, ONG-uri).


Certificare bilanț


Verificarea, prin sondaj, a documentelor întocmite de către client; Întocmirea și certificarea situațiilor financiar-contabile ale acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


Expertiză contabilă


Expertiza contabilă reprezintă activitatea efectuată de către o persoană ce deţine calitatea de expert contabil. Expertiză contabilă presupune controlul registrelor, conturilor și altor documente justificative cu scopul de a furniza părților interesate răspunsuri fundamentate și documentate la probeleme apărute.

Serviciile de expertiză contabilă sunt prestate în conformitate cu normele şi reglementările CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România).


Audit financiar-contabil


Smg Financial oferă servicii de :

 • audit intern  – oragnizarea și controlul regularității și sincerității sistemului;
 • studii, asistență pentru realizarea de investiții financiare;
 • diagnostic financiar;