Consultanță cu privire la procedurile de Înregistrare fiscală a societăților comerciale;

 • Inmatriculare societăți comerciale;
 • Inregistrare și radiere Sucursale,Filiale, puncte de lucru;
 • Inregistrarea la Registrul Comerțului a oricăror modificări efectuate de acționariat în structura și/sau organizarea societatii;
 • Modificarea actului constitutiv al societatii;
 • Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societatii;
 • Majorarea sau reducerea capitalului social;
 • Cesiunea părților sociale;
 • Fuziuni, dizolvari;
 • Numirea, revocarea și schimbarea administratorilor;
 • Intreruperea temporară a activitatii;
 • Sustinerea societății în instanța, în cazul unor litigii de natură financiar – contabila și/sau fiscală (prin avocați colaboratori);