Serviciile de analiză a performanțelor financiare ale societății și serviciile de consultanță financiară se adresează tuturor societăților ce doresc o colaborare profesională în domeniu:

  • Bugete și estimări financiare ( cash-flow, cont de profit și pierdere, bilant);
  • Analize de profitabilitate și de cost ( utilizarea metodelor adecvate specificului activitatii);
  • Analize patrimoniale a echilibrului financiar ( tablouri de utilizări și resurse, fond de rulment, nevoie de fond de rulment, trezorerie netă, flux numerar);
  • Analize de rentabilitate;
  • Analize de stocuri, creanțe, datorii, etc
  • Intocmirea planurilor de afaceri;
  • Proiectarea diverselor raportări manageriale, situații financiare, cash-flow, specifice activității clientului;
  • Asistenta și consultanță financiară în prevenirea și înlăturarea dificultăților companiei (analiză riscurilor, determinarea solutiilor);
  • Consultanta financiară în alegerea sistemelor de credit, leasing, etc;
  •  Alte analize financiare.

Analiza financiară permite determinarea punctelor forte şi punctelor slabe ale afacerii, precum şi luarea unor decizii manageriale fundamentate.